Kezdőlap
https://kornyezetvedelmitechnikustanfolyam.hu/

Részlet a környezetvédelmi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01
 
Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi technikus
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 

 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3134 Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi technikus
3.1.3. Környezet- és vízgazdálkodási technikus
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- alkalmazni a szakmai előírásokat,
- a környezeti adatokat nyilvántartani,
- feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait,
- a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani,
- nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket,
- adatszolgáltatást végezni,
- részt venni környezetvédelmi tervek készítésében,
- méréseket végezni, értékelni,
- mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat,
- közreműködni a bírság kiszabásában,
- közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban,
- részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban,
- részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
- panaszok ügyében eljárni,
- pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni,
- kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
- közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
- üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
- szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10869-12 Környezetvédelmi technikus feladatok
4.7. 10870-12 Környezetvédelmi ügyintéző feladatok
4.8 11494-12 Környezetvédelmi, vízgazdálkodási alapismeretek
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) szóbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság gyakorlati
5.2.6. 10869-12 Környezetvédelmi technikus feladatok írásbeli, gyakorlati, szóbeli
5.2.7. 10870-12 Környezetvédelmi ügyintéző feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 11494-12 Környezetvédelmi, vízgazdálkodási alapismeretek gyakorlati, szóbeli
         
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A)       A vizsgafeladat megnevezése:
Környezetvédelmi (fizika, kémiai, biológiai, környezettechnikai és geodéziai mérések) mérések.
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Talaj, talaj- és hulladék kivonat, víz fizikai és kémiai jellemzőinek meghatározása hordozható mérőműszerek és tesztkészletek segítségével. Zaj és háttérsugárzás mérése, meteorológiai mérések. Titrimetriás (lúgosság, aciditás, klorid ion, kalcium ion, magnézium ion) meghatározások. Direkt és indirekt potenciometriás és konduktometriás feladatok. Geodéziai alapmérések (magasság, talajvízszint stb.). Határozási és szövettani vizsgálatok, gombavizsgálat, biológiai vízminősítés BISEL- index alapján. Környezettechnikai mérések (pl. derítési próbák, arzénmentesítés, foszfátmentesítés). Zajszint mérése és az eredő zaj nagyságának számítása. A gyakorlati feladatokat a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával végzi.
 
A vizsgafeladat időtartama:150 perc
A vizsgafeladat aránya: 15%
 
B)       A vizsgafeladat megnevezése:
Méréstechnikai gyakorlatok (klasszikus és műszeres analitikai mérések). Műszaki dokumentálás
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Talaj, víz, hulladék, levegő kémiai jellemzőinek, szennyező komponenseinek klasszikus és műszeres analitikai meghatározása. Direkt és indirekt potenciometriás és konduktometriás feladatok, titrátoros mérések. Spektrofotometriás (UV, VIS) mérések a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. Mérési adatok értékelése és számítógépes dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése
Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése
 
A vizsgafeladat ismertetése
Szöveges, rajzos, táblázatos jellegű teszt feladatok környezetvédelmi, természetvédelmi, ökológiai témakörökből. Környezeti elemekkel és környezetszennyezéssel kapcsolatos számítási feladatok.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
 

Szóbeli vizsgatevékenység
 
A)       A vizsgafeladat megnevezése:
 
Környezetvédelmi ügyintéző szakmai ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Környezet-, természetvédelmi jogi, közigazgatási alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 15%
 
B)       A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Környezetvédelmi technikus szakmai ismeretek – Környezettechnikai eljárások, foglalkoztatási ismeretek, szakmai idegen nyelven történő bemutatkozás, szakmabemutatás.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 25%
 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a környezetvédelmi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. környezetvédelmi technikus szakképesítés,  Környezet- és vízgazdálkodási technikus,